Δικαιοσυνόπουλος Χρήστος

Personal Trainer

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Χρήστος απόφοιτος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών με ειδίκευση στο Tae-Kwon-Do.

Υπήρξε αθλητής του Tae-Kwon-Do με πολλές διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο.

Τον διακρίνει η συνεχής εξέλιξη καθώς και το άριστο πνεύμα συνεργασίας που τον διακατέχει.

Do what you love!

Εκπαιδεύσεις

Πιστοποιημένος Κριτής Στίβου

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών

Αθλητής Tae-Kwon-Do

Call Now Button