Κανονισμός Λειτουργίας

Η εύρυθμη λειτουργία του γυμναστηρίου μας εξαρτάται από την απαρέγκλιτη τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας από όλα ανεξαιρέτως τα μέλη.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό πατώντας στο παρακάτω link.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 30/9/2019

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 01/10/2019