Κανονισμός Λειτουργίας

Η εύρυθμη λειτουργία του γυμναστηρίου μας εξαρτάται από την απαρέγκλιτη τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας από όλα ανεξαιρέτως τα μέλη.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό πατώντας στο παρακάτω link.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ