Κανονισμός Λειτουργίας

Η εύρυθμη λειτουργία του γυμναστηρίου μας εξαρτάται από την απαρέγκλιτη τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας από όλα ανεξαιρέτως τα μέλη.

Παρακάτω θα βρείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή σας έντυπα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα πατώντας στο παρακάτω link.

  1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALMA FITNESS SPOT 20112019
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
  3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ GDPR
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
  7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
  8. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  9. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
  10. ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ E-SIGNATURE
Call Now Button